a
THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
a
Vinh danh Thủ thư Xuất sắc 2013 của Thư viện Thông minh

Vinh danh Thủ thư Xuất sắc 2013 của Thư viện Thông minh

  • 18/02/2014
Đối với Thư viện Thông minh, để dự án thực sự hoạt động hiệu quả thì thách thức lớn nhất chính là đội ngũ thủ thư.

Muốn thay đổi chất lượng hoạt động, thủ thư phải làm đủ các yêu cầu của các công việc thư viện- trong hoàn cảnh đồng lương ít ỏi. Muốn thay đổi, thủ thư phải chấp nhận làm việc trong môi trường hiện đại cải cách những cách quản lý truyền thống. Muốn thay đổi, thủ thư phải thay đổi những kỹ năng giao tiếp để có thể chủ động và hợp tác tốt hơn trong mọi khâu công việc. Muốn thay đổi, thủ thư phải tự học để nâng cao kiến thức của mình đáp ứng nhu cầu đa dạng về thông tin của độc giả và thị trường xuất bản. Muốn thay đổi, thủ thư phải chứng minh cho nhà trường thay đổi cách nhìn nhận về vị trí và công việc của thủ thư.

Khi trường nào đăng ký tham gia dự án TVTM là thủ thư phải sẵn sàng ở vào những vị trí mới. Tất cả những thách thức đó không phải chỉ trong vòng một, hai hay ba năm có thể đạt được từ nhận thức, kiến thức, đến kỹ năng.

Dự án Thư viện Thông minh do Công ty điện tử Samsung Vina tài trợ suốt từ năm 2011 đến với 15 trường 2011, rồi 28 trường năm 2012, rồi 35 trường năm 2013. Con số trường ngày một tăng điều này cũng khiến cho những thách thức đó càng lớn hơn do hoàn cảnh, điều kiện và hiện trạng của trường, của thư viện, sự hổ trợ từ ban giám hiệu, sự hợp tác từ thầy cô đối với hoạt động thư viện cũng khác nhau rất lớn.

Năm 2012, BQLDA chú trọng đến các địa chỉ dự án được ghi nhận có sự hổ trợ và chỉ đạo tốt giữa Ban giám hiệu hỗ trợ cho tập thể thầy cô giáo phối hợp tích cực hiệu quả với Thư viện trong hoạt động học và đọc của học sinh. Đó là lý do mà Giải thưởng Dự án Xuất sắc nhất năm 2012 đã thuộc về Trường THCS Đình Tổ (Thuận Thành, Bắc Ninh) và Long Hòa (Cần Giờ, Tp.HCM)

Năm 2013, để tăng cường tính hiệu quả trực tiếp từ thủ thư đến hiệu quả của dự án, BQLDA thiết kế chương trình Giải thưởng Thủ thư xuất sắc bên cạnh Giải thưởng Dự án Xuất sắc năm 2013. Kết quả đánh giá đem theo nhiều niềm vui đến những người dự án như chúng tôi, nhưng chúng tôi nghĩ người vui hơn cả chính là BGH và thầy cô học sinh ở những ngôi trường có những thầy cô thủ thư thư xuất sắc đó.

Cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai ở trường THCS Nguyễn Thị Lựu, Cao Lãnh, Đồng Tháp có giải pháp hợp tác rất thông minh phối hợp với học sinh và giáo viên để tổ chức gần cả 25 ngàn biểu ghi sách trong vòng 2 năm vào cơ sở dữ liệu quản lý thư viện để hoạt động thuận tiện hơn trong công tác đánh gái hiệu quả khai thác nguồn sách mượn trả của học sinh. Cô Nguyễn Thị Huế, trường THCS Liên Phương, Hà Nội. Cô sáng tạo tổ chức các hoạt động mới không chỉ co cụm trong thư viện mà còn liên kết với giáo viên thúc đẩy học sinh đến với nhiều hoạt động vui vẻ, đa dạng phong phú nhằm hấp dẫn hơn cho tuổi thanh thiếu niên quan tâm nhiều hơn đến giá trị của thông tin và ứng dụng việc đọc trong cuộc sống và trong việc tự học.

Thầy PhanThành Minh, Trường THCS ĐìnhTổ, ThuậnThành, Bắc Ninh đã mạnh dạn trao đổi với ban giám hiệu để nhận được sự tán đồng ủnghộ cho những ý tưởng và kế hoạch mới để tạo những hoạt động đạt đến giá trị văn hóa đọc trong môi trường học đường hữu hiệu nhất.

Ba tấm gương Thủ thư Xuất sắc của dự án TVTM thực sự là những minh chứng cho giá trị của linh hồn trong thư viện nhà trường. Chúng tôi mong chờ nhiều hơn nữa vào Hình ảnh các thủ thư xuất sắc của những năm học sau.

BQL Thư Viện Thông Minh
Đối với Thư viện Thông minh, để dự án thực sự hoạt động hiệu quả thì thách thức lớn nhất chính là đội ngũ thủ thư.

Muốn thay đổi chất lượng hoạt động, thủ thư phải làm đủ các yêu cầu của các công việc thư viện- trong hoàn cảnh đồng lương ít ỏi. Muốn thay đổi, thủ thư phải chấp nhận làm việc trong môi trường hiện đại cải cách những cách quản lý truyền thống. Muốn thay đổi, thủ thư phải thay đổi những kỹ năng giao tiếp để có thể chủ động và hợp tác tốt hơn trong mọi khâu công việc. Muốn thay đổi, thủ thư phải tự học để nâng cao kiến thức của mình đáp ứng nhu cầu đa dạng về thông tin của độc giả và thị trường xuất bản. Muốn thay đổi, thủ thư phải chứng minh cho nhà trường thay đổi cách nhìn nhận về vị trí và công việc của thủ thư.

Khi trường nào đăng ký tham gia dự án TVTM là thủ thư phải sẵn sàng ở vào những vị trí mới. Tất cả những thách thức đó không phải chỉ trong vòng một, hai hay ba năm có thể đạt được từ nhận thức, kiến thức, đến kỹ năng.

Dự án Thư viện Thông minh do Công ty điện tử Samsung Vina tài trợ suốt từ năm 2011 đến với 15 trường 2011, rồi 28 trường năm 2012, rồi 35 trường năm 2013. Con số trường ngày một tăng điều này cũng khiến cho những thách thức đó càng lớn hơn do hoàn cảnh, điều kiện và hiện trạng của trường, của thư viện, sự hổ trợ từ ban giám hiệu, sự hợp tác từ thầy cô đối với hoạt động thư viện cũng khác nhau rất lớn.

Năm 2012, BQLDA chú trọng đến các địa chỉ dự án được ghi nhận có sự hổ trợ và chỉ đạo tốt giữa Ban giám hiệu hỗ trợ cho tập thể thầy cô giáo phối hợp tích cực hiệu quả với Thư viện trong hoạt động học và đọc của học sinh. Đó là lý do mà Giải thưởng Dự án Xuất sắc nhất năm 2012 đã thuộc về Trường THCS Đình Tổ (Thuận Thành, Bắc Ninh) và Long Hòa (Cần Giờ, Tp.HCM)

Năm 2013, để tăng cường tính hiệu quả trực tiếp từ thủ thư đến hiệu quả của dự án, BQLDA thiết kế chương trình Giải thưởng Thủ thư xuất sắc bên cạnh Giải thưởng Dự án Xuất sắc năm 2013. Kết quả đánh giá đem theo nhiều niềm vui đến những người dự án như chúng tôi, nhưng chúng tôi nghĩ người vui hơn cả chính là BGH và thầy cô học sinh ở những ngôi trường có những thầy cô thủ thư thư xuất sắc đó.

Cô Nguyễn Thị Huỳnh Mai ở trường THCS Nguyễn Thị Lựu, Cao Lãnh, Đồng Tháp có giải pháp hợp tác rất thông minh phối hợp với học sinh và giáo viên để tổ chức gần cả 25 ngàn biểu ghi sách trong vòng 2 năm vào cơ sở dữ liệu quản lý thư viện để hoạt động thuận tiện hơn trong công tác đánh gái hiệu quả khai thác nguồn sách mượn trả của học sinh. Cô Nguyễn Thị Huế, trường THCS Liên Phương, Hà Nội. Cô sáng tạo tổ chức các hoạt động mới không chỉ co cụm trong thư viện mà còn liên kết với giáo viên thúc đẩy học sinh đến với nhiều hoạt động vui vẻ, đa dạng phong phú nhằm hấp dẫn hơn cho tuổi thanh thiếu niên quan tâm nhiều hơn đến giá trị của thông tin và ứng dụng việc đọc trong cuộc sống và trong việc tự học.

Thầy PhanThành Minh, Trường THCS ĐìnhTổ, ThuậnThành, Bắc Ninh đã mạnh dạn trao đổi với ban giám hiệu để nhận được sự tán đồng ủnghộ cho những ý tưởng và kế hoạch mới để tạo những hoạt động đạt đến giá trị văn hóa đọc trong môi trường học đường hữu hiệu nhất.

Ba tấm gương Thủ thư Xuất sắc của dự án TVTM thực sự là những minh chứng cho giá trị của linh hồn trong thư viện nhà trường. Chúng tôi mong chờ nhiều hơn nữa vào Hình ảnh các thủ thư xuất sắc của những năm học sau.

BQL Thư Viện Thông Minh
  • SMART-LIB
 Tin tức:
thư viện thông minh