a
THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
a
Tọa đàm "Quyển sách thay đổi cuộc đời"

Tọa đàm "Quyển sách thay đổi cuộc đời"

  • 02/04/2014
TT - Sáng 1-3-2014, 350 học sinh các trường THCS, THPT tại TP Huế đã cùng thảo luận với các vị khách mời: cô Tôn Nữ Thị Ninh, nhà văn Phan Hồn Nhiên, ca sĩ Hồ Trung Dũng về cách thức xây dựng thói quen, duy trì cảm hứng đọc sách trong buổi tọa đàm “Chọn ngọc giữa biển sách, dễ hay khó?” được tổ chức tại Trường Quốc học Huế.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Quyển sách thay đổi cuộc đời" do Thư viện thông minh Samsung khởi xướng từ cuối năm 2012. Trước đó, buổi tọa đàm với chủ đề "Chúng ta đang đọc gì?" được tổ chức vào tháng 12 năm 2013 tại TP.HCM cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ với sự tham gia của Nhạc sỹ Trần Tiến, Nhà văn Danh Lam, MC Quỳnh Hương (Đài Truyền Hình TPHCM) và Đại sứ môi trường toàn cầu Đặng Huỳnh Mai.

Mục tiêu của chương trình là xây dựng nên một cộng đồng yêu sách làm hạt nhân tiên phong cổ cũ mọi người hình thành thói quen đọc sách, từ đó mở ra một thế giới thú vị hơn cho giới trẻ, để qua đó, họ được truyền đạt kiến thức, cảm xúc và cả những bài học quý giá từ sách mang lại.

Năm nay, chương trình trở nên lớn mạnh hơn khi có sự đồng hành của Báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản sách FAHASA.

Tìm hiểu thêm về sự kiện:

Sài gòn giải phóng:
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2014/3/341841/
Thanh Niên:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140310/chon-ngoc-nho-thu-vien-thong-minh.aspx
IOne:
http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/khoi-lai-dam-me-doc-sach-trong-nguoi-tre-2961647.html
Tuổi Trẻ:
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/596066/hoc-sinh-hue-chon-ngoc-giua-bien-sach.html
Công an nhân dân:
http://cadn.com.vn/news/137_110641_-quyen-sach-thay-doi-cuoc-doi-.aspx
Sài gòn giải phóng:
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2014/3/341841/
Tạp chí sông Hương:
http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p1/c134/n14417/Toa-dam-Quyen-sach-thay-doi-cuoc-doi.html
Báo Huế:
http://www.hue.vnn.vn/vi/38/6034/Hue-24h/-Toa-dam-“Quyen-sach-thay-doi-cuoc-doi”-tai-Hue.html#.UxU_Wvl_vX0
TT - Sáng 1-3-2014, 350 học sinh các trường THCS, THPT tại TP Huế đã cùng thảo luận với các vị khách mời: cô Tôn Nữ Thị Ninh, nhà văn Phan Hồn Nhiên, ca sĩ Hồ Trung Dũng về cách thức xây dựng thói quen, duy trì cảm hứng đọc sách trong buổi tọa đàm “Chọn ngọc giữa biển sách, dễ hay khó?” được tổ chức tại Trường Quốc học Huế.

Đây là hoạt động nằm trong chương trình "Quyển sách thay đổi cuộc đời" do Thư viện thông minh Samsung khởi xướng từ cuối năm 2012. Trước đó, buổi tọa đàm với chủ đề "Chúng ta đang đọc gì?" được tổ chức vào tháng 12 năm 2013 tại TP.HCM cũng đã thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn trẻ với sự tham gia của Nhạc sỹ Trần Tiến, Nhà văn Danh Lam, MC Quỳnh Hương (Đài Truyền Hình TPHCM) và Đại sứ môi trường toàn cầu Đặng Huỳnh Mai.

Mục tiêu của chương trình là xây dựng nên một cộng đồng yêu sách làm hạt nhân tiên phong cổ cũ mọi người hình thành thói quen đọc sách, từ đó mở ra một thế giới thú vị hơn cho giới trẻ, để qua đó, họ được truyền đạt kiến thức, cảm xúc và cả những bài học quý giá từ sách mang lại.

Năm nay, chương trình trở nên lớn mạnh hơn khi có sự đồng hành của Báo Tuổi Trẻ, Nhà xuất bản Trẻ và Nhà xuất bản sách FAHASA.

Tìm hiểu thêm về sự kiện:

Sài gòn giải phóng:
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2014/3/341841/
Thanh Niên:
http://www.thanhnien.com.vn/pages/20140310/chon-ngoc-nho-thu-vien-thong-minh.aspx
IOne:
http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/nhip-song/khoi-lai-dam-me-doc-sach-trong-nguoi-tre-2961647.html
Tuổi Trẻ:
http://tuoitre.vn/Nhip-song-tre/596066/hoc-sinh-hue-chon-ngoc-giua-bien-sach.html
Công an nhân dân:
http://cadn.com.vn/news/137_110641_-quyen-sach-thay-doi-cuoc-doi-.aspx
Sài gòn giải phóng:
http://www.sggp.org.vn/vanhoavannghe/sachvacuocsong/2014/3/341841/
Tạp chí sông Hương:
http://tapchisonghuong.com.vn/tin-tuc/p1/c134/n14417/Toa-dam-Quyen-sach-thay-doi-cuoc-doi.html
Báo Huế:
http://www.hue.vnn.vn/vi/38/6034/Hue-24h/-Toa-dam-“Quyen-sach-thay-doi-cuoc-doi”-tai-Hue.html#.UxU_Wvl_vX0
  • SMART-LIB
 Tin tức:
thư viện thông minh