a
THCS NGUYỄN BỈNH KHIÊM
a
Thư viện thông minh đến Huế và Đà Nẵng

Thư viện thông minh đến Huế và Đà Nẵng

  • 02/04/2014
Quý I năm 2014 đã đánh dấu sự "gia nhập" chính thức của 7 trường mới ở Huế, Đà Nẵng và TPHCM với hàng loạt các sự kiện Lễ Trao Tặng Thư viện Thông minh diễn ra tại các trường, cụ thể:

Tại Huế:
Mô hình TVTM Tương tác:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG: Ngày thứ sáu 28/02 (buổi chiều từ 2h-4h30)

Mô hình TVTM Thông thường:

TRƯỜNG THPT GIA HỘI: Ngày chủ nhật 02/03 (buổi sáng từ 7h30 - 10h00)
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG: Ngày chủ nhật 02/03 (buồi chiều từ 2h00 - 4h30)
TRƯỜNG THCS PHÚ BÀI: Ngày thứ hai 03/03 (buổi chiều từ 2h00 - 4h30)

Tại Đà Nẵng:
Mô hình TVTM Thông thường:

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG: Ngày thư tư 05/03 (buồi sáng từ 7h00 - 9h30)

Mô hình TVTM Tương tác:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN: Ngày thứ tư 05/03 (buổi chiều từ 2h00 - 4h30)

Tại TPHCM:
Mô hình TVTM Tương tác:

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN: Ngày thứ bảy 08/03 (buổi sáng từ 8h00 - 10h30)

BDA xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các Trường góp phần rất lớn vào sự thành công của buổi Lễ Trao Tặng TVTM Samsung.

Qua đây, BDA đánh giá cao trường THCS Phú Bài, THCS Nguyễn Khuyến đã tích cực cập nhật bài viết về sự kiện này với nội dung khá phong phú và đầy đủ.
Tìm hiểu thêm về sự kiện:

THCS Nguyễn Tri Phương (Huế): http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/trao-tang-thu-vien-dien-tu-thong-minh-dau-tien-tai-hue-844050.htm
THCS Phú Bài (Huế): http://phubai.thuvienthongminh.vn/Lists/motvongcactruong/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=45&InitialTabId=Ribbon.Read
THCS Huỳnh Thúc Kháng (ĐN): http://huynhthuckhang.thuvienthongminh.vn/Lists/motvongcactruong/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=65&InitialTabId=Ribbon.Read
THCS Nguyễn Khuyến (ĐN): http://nguyenkhuyen.thuvienthongminh.vn/Lists/motvongcactruong/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=85&InitialTabId=Ribbon.Read
THPT Nguyễn Thượng Hiền (TPHCM): http://www.giaoduc.edu.vn/news/tu-ban-doc-757/thu-vien-thong-minh-phat-huy-tinh-chu-dong-hoc-tap-224404.aspx
Quý I năm 2014 đã đánh dấu sự "gia nhập" chính thức của 7 trường mới ở Huế, Đà Nẵng và TPHCM với hàng loạt các sự kiện Lễ Trao Tặng Thư viện Thông minh diễn ra tại các trường, cụ thể:

Tại Huế:
Mô hình TVTM Tương tác:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN TRI PHƯƠNG: Ngày thứ sáu 28/02 (buổi chiều từ 2h-4h30)

Mô hình TVTM Thông thường:

TRƯỜNG THPT GIA HỘI: Ngày chủ nhật 02/03 (buổi sáng từ 7h30 - 10h00)
TRƯỜNG THCS LÊ HỒNG PHONG: Ngày chủ nhật 02/03 (buồi chiều từ 2h00 - 4h30)
TRƯỜNG THCS PHÚ BÀI: Ngày thứ hai 03/03 (buổi chiều từ 2h00 - 4h30)

Tại Đà Nẵng:
Mô hình TVTM Thông thường:

TRƯỜNG THCS HUỲNH THÚC KHÁNG: Ngày thư tư 05/03 (buồi sáng từ 7h00 - 9h30)

Mô hình TVTM Tương tác:

TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN: Ngày thứ tư 05/03 (buổi chiều từ 2h00 - 4h30)

Tại TPHCM:
Mô hình TVTM Tương tác:

TRƯỜNG THPT NGUYỄN THƯỢNG HIỀN: Ngày thứ bảy 08/03 (buổi sáng từ 8h00 - 10h30)

BDA xin gửi lời cảm ơn chân thành về sự phối hợp, hỗ trợ nhiệt tình của các Trường góp phần rất lớn vào sự thành công của buổi Lễ Trao Tặng TVTM Samsung.

Qua đây, BDA đánh giá cao trường THCS Phú Bài, THCS Nguyễn Khuyến đã tích cực cập nhật bài viết về sự kiện này với nội dung khá phong phú và đầy đủ.
Tìm hiểu thêm về sự kiện:

THCS Nguyễn Tri Phương (Huế): http://dantri.com.vn/khuyen-hoc/trao-tang-thu-vien-dien-tu-thong-minh-dau-tien-tai-hue-844050.htm
THCS Phú Bài (Huế): http://phubai.thuvienthongminh.vn/Lists/motvongcactruong/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=45&InitialTabId=Ribbon.Read
THCS Huỳnh Thúc Kháng (ĐN): http://huynhthuckhang.thuvienthongminh.vn/Lists/motvongcactruong/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=65&InitialTabId=Ribbon.Read
THCS Nguyễn Khuyến (ĐN): http://nguyenkhuyen.thuvienthongminh.vn/Lists/motvongcactruong/DispForm.aspx?PageIndex=0&ID=85&InitialTabId=Ribbon.Read
THPT Nguyễn Thượng Hiền (TPHCM): http://www.giaoduc.edu.vn/news/tu-ban-doc-757/thu-vien-thong-minh-phat-huy-tinh-chu-dong-hoc-tap-224404.aspx
  • SMART-LIB
 Tin tức:
thư viện thông minh